Disclaimer (Duits)

Veggipedia heeft bij de totstandkoming van deze website en de mobiele applicatie naar beste weten en met de grootste zorg gehandeld. Veggipedia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de aangeboden informatie. Veggipedia behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website en de mobiele applicatie te allen tijde te verbeteren of te wijzigen en is niet aansprakelijk voor de ontoegankelijkheid of tijdelijke niet beschikbaarheid van de website en mobiele applicatie. Aan informatie welke in enige vorm op deze website en de mobiele applicatie wordt aangeboden met betrekking tot regelgeving kunnen geen rechten worden ontleend.

Vragen over de inhoud van deze website of de mobiele applicatie of het gebruik hiervan? Stuur je e-mail naar info@frugicom.nl